نازنین صادقی - دانش آموز
نازنین صادقیدانش آموز
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 1 | دهم (تجربی)
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر ترم اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!