نام نویسی در متوسطه اول پسرانه - پایه هفتم
سال تحصیلی 98-97
با سلام. با توجه به پایان مهلت نام نویسی متقاضیان ثبت نام ورودی هفتم ،