زمان دریافت کارت ورود به جلسه کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی دوره آموزشی کارآموزان روزهای دوشنبه 14 و سه شن...
سه‏ شنبه 1395/12/24 ، ساعت 14:12
منابع درس سنجش و ارزشیابی آیین نامه مدارسآیین نامهآیین نامه
دوشنبه 1395/12/16 ، ساعت 13:27
منابع درس تعلیم و تربیت جلسه اول و دومجلسه سوم و چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
دوشنبه 1395/12/16 ، ساعت 11:58
منابع درس روانشناسی خطاهای شناختیویژگی های رشدیمنابع
يکشنبه 1395/12/15 ، ساعت 13:30
منابع درس کلیات روش ها و فنون تدریس (کامل) فصل اول خلاصه فصل اولقسمت اول فصل دومخلاصه قسمت اول فصل دومقسمت دوم فصل دوم...
يکشنبه 1395/12/15 ، ساعت 12:47
اطلاعیه در مورد کلاسهای شنبه 7 اسفند کلاسهای ساعت اول و دوم روز شنبه 7 اسفند در نمازخانه دبیرستان متوسطه اول برگزار م...
شنبه 1395/12/07 ، ساعت 9:9
اطلاعیه افراد ذیل با جناب  آقای عابدی تماس گیرند.شماره 36319362 داخلی 1111- فاطمه ه...
يکشنبه 1395/12/01 ، ساعت 13:41
کلاس فیزیک دوره دوم کلاس فیزیک دوره دوم متوسطه روز یکشنبه 8 اسفند ماه ساعت 9 الی 10:30 در دبیرستان پ...
يکشنبه 1395/12/01 ، ساعت 11:4
کلاس فیزیک دوره دوم
سه‏ شنبه 1395/10/07 ، ساعت 8:43

کلاس فیزیک متوسطه دوم روز چهارشنبه 7 دی ساعت 8 تا 9:30 در مجتمع پسرانه برگزار می گردد.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...