اطلاعیه افراد ذیل با جناب  آقای عابدی تماس گیرند.شماره 36319362 داخلی 1111- فاطمه ه...
يکشنبه 1395/12/01 ، ساعت 13:41
کلاس فیزیک دوره دوم کلاس فیزیک دوره دوم متوسطه روز یکشنبه 8 اسفند ماه ساعت 9 الی 10:30 در دبیرستان پ...
يکشنبه 1395/12/01 ، ساعت 11:4
کلاس جبرانی کلیات روش ها و فنون تدریس کلاس جبرانی کلیات روشها و فنون تدریس روز دوشنبه 2 اسفند برگزار می گردد و ضمنا فص...
پنجشنبه 1395/11/28 ، ساعت 9:43
اطلاعیه در مورد کلاسهای اسفند ماه کلاسهای آموزشی اسفند ماه که آخرین ماه کلاس های آموزشی می باشد، هفته دوم اسفند ما...
پنجشنبه 1395/11/28 ، ساعت 9:35
اطلاعیه در مورد کلاسهای دوشنبه 25 بهمن با توجه به شرایط بد جوی و تقاضای تعدادی از کارآموزان کلاسهای  روز دوشنبه 25...
دوشنبه 1395/11/25 ، ساعت 9:34
کلاس های آموزشی اسفندماه کلاس های آموزشی ماه اسفند (آخرین ماه برگزاری کلاس ها) بجای هفته چهارم در هفته سو...
شنبه 1395/11/16 ، ساعت 10:19
تغییرات در برنامه کلاس های آموزشی روز دوشنبه 25 بهمن ماه ساعت دوم : کارآموزان دوره اول و دوم متوسطه کلاس سنجش و ار...
شنبه 1395/11/16 ، ساعت 10:13
درس کلیات روشها وفنون تدریس (اصلاحیه) فصل اول خلاصه فصل اولقسمت اول فصل دومخلاصه قسمت اول فصل دومقسمت دوم فصل دوم...
شنبه 1395/11/09 ، ساعت 14:28
کلاس های آموزشی دی ماه
پنجشنبه 1395/10/23 ، ساعت 11:47

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم می رساند که کلاس های آموزشی دی ماه روزهای شنبه 25 و دوشنبه 27 و چهارشنبه 29 دی ماه در مجتمع امام رضا برگزار می گردد.

حضور تمامی کارآموزان الزامیست.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...