فاجعهٔ جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان را در زلزلهٔ غرب کشور به همهٔ مردم ایران، خصوصاً خانواده‌ها و بستگان آن سفرکردگان تسلیت می‌گوییم و از خداوند بزرگ برای روحِ رفتگان شادی و آرامش ابدی، و برای بازماندگان صبر و بردباری طلب می‌کنیم.
پرسنل مهربان پیش دبــــــســـــتــــــــاااااااااانـــــــــی