اطلاعیه: تاریخ بازگرداندن کتاب زبان
چهار شنبه 1396/07/19 ، ساعت 11:3
656 0

سلام 

اولیاء محترم ، کتاب هاب زبان جهت مطالعه و بازدید شما عزیزان به منزل فرستاده شده است. لطفا تا روز شنبه مورخ 96/07/22 آنها را به مدرسه بازگردانید.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...