اطلاعیه: روز کتاب و کتاب خوانی
دو شنبه 1396/08/22 ، ساعت 10:51
544 2

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی
نوآموزان عزیز می توانند یک کتاب طراحی نموده و تا روز چهارشنبه مورخ 96/08/24 تحویل معاونین مربوطه دهند.
*نکته: داستان و نقاشی کتاب توسط خود نوآموز انجام گردد.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
هلیا فرازی فرد   دانش آموز
بسیار ممنوع از اهمیتتون به امر کتاب و کتابخوانی
شنبه 1396/08/27 ، ساعت 9:36
امیر حسین پاکدل   دانش آموز
چه کار ارزشمندی ممنون
دو شنبه 1396/08/22 ، ساعت 22:49