جدیدترین  اخبار پرورشی
جشن انقلاب چهارشنبه 18 بهمن جشن انقلاب در مدرسه برگزار می گردد نوآموزان گلمون که لباس محلی ...
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 15:14
اطلاعیه مسابقه قرآن مرحله ناحیه با سلام به اطلاع می رساند مسابقه قرآن مرحله ناحیه روز چهار شنبه مورخ 96/11/04 بر...
دو شنبه 1396/11/02 ، ساعت 14:15
مسابفه قرآن مرحله آموزشگاه به اطلاع می رساند مسابقه حفظ قرآن نوآموزان دختر در روز یک شنبه مورخ 24 دی م...
چهار شنبه 1396/10/20 ، ساعت 14:23
اطلاعیه اردوی حرم مطهر علی بن حمزه (ع) سلاماحتراما به اطلاع می رسانیم در روز دوشنبه مورخ 96/7/24 نوآموزان پسر...
شنبه 1396/07/22 ، ساعت 14:15
سرود مخصوص مدرسه ما می دونی اینجا کجاست باغ ایمان خداستما گل و شکوفه  ایم  باغبونمون ...
دو شنبه 1396/07/17 ، ساعت 13:26
روز جهانی نابینایان سلاماولیاء محترم به جهت گرامیداشت روز جهانی نابینایان و آموزش تکریم روشندلان به ...
دو شنبه 1396/07/17 ، ساعت 13:22
تاریخ مسابقه قران اولیای گرامیبا سلامزمان برگزاری مسابقه قرآن کریم روز سه شنبه مورخ 95/10/28 می با...
چهار شنبه 1395/10/01 ، ساعت 13:36
سرود مدرسه ما می دونی اینجا کجاست باغ ایمان خداستما گل و شکوفه  ایم  باغبونمون ...
شنبه 1395/07/10 ، ساعت 9:44
مسابفه قرآن مرحله آموزشگاه
چهار شنبه 1396/10/20 ، ساعت 14:23

به اطلاع می رساند مسابقه حفظ قرآن نوآموزان دختر در روز یک شنبه مورخ 24 دی ماه و نوآموزان پسر در روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه برگزار می گردد
(جهت شرکت در مسابقه  ، نوآموزان عزیز با کمک اولیا 12 سوره پایانی قرآن از سوره عصر تا سوره ناس حفظ نمایند ) جهت شرکت در مسابقه داشتن رضایت نامه تا روز یک شنبه 24 دی ماه  الزامی می باشد

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...