درباره مدرسه
تاریخچه مدرسه ما

پیش دبستانی امام رضا (ع) - ناحیه یک شیراز

آدرس دخترانه:انتهای بلوار همت جنوبی - تلفن:36322050-071


آدرس پسرانه:قدوسی غربی ، انتهای کوچه 21 - تلفن:36311890-071