یلدااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تعداد عکس: 79
تعداد مشاهده: 687
تعداد پسند ها: 38
تعداد نظر ها: 60
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...
محمد رفیعی   پیش دبستانی کلاس 108 - زرد - خانم شکروی
ممنون از محبت هاي بي دريغتون 🌹
يک شنبه 1396/11/29 ، ساعت 23:0
محمد رفیعی   پیش دبستانی کلاس 108 - زرد - خانم شکروی
ممنون از محبت هاي بي دريغتون 🌹
يک شنبه 1396/11/29 ، ساعت 23:0
محمد طلائی   پیش دبستانی کلاس 106 - آبی - خانم رجب زاده
سلام ممنون از زحمات شما عزیزان
چهار شنبه 1396/11/18 ، ساعت 13:12
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
علیرضا اسدی لاری   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
سلام ممنونم از همگی پرسنل عزیز وپرانرژی
شنبه 1396/11/14 ، ساعت 14:9
سید محمد طاها رستگارنیا   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
از حوصله انرژی وقت و سلیقه ای که برای بچه ها می گذارید واقعا سپاسگزاریم.
سه‏ شنبه 1396/11/10 ، ساعت 22:11
امیرفاضل غلامی عمادآبادی   پیش دبستانی کلاس 107 - قرمز - خانم کیانی
از محیط وفضای شادو خاطر سازتان برای تک تک بچه ها متشکریم
يک شنبه 1396/11/08 ، ساعت 14:12
طاهره زارع   مسئول و پشتیبان سایت و معاون فناوری پیش دبستانی
ممنون از پیامهای زیباتون که با عث دلگرمی ماست
شنبه 1396/11/07 ، ساعت 10:11
حسین غلامی جلیانی   پیش دبستانی کلاس 110 - سبز - خانم پناهی
ممنون عالی بود همه چی
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 20:8
حسین غلامی جلیانی   پیش دبستانی کلاس 110 - سبز - خانم پناهی
ممنون عالی بود همه چی
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 20:8
سیده نازنین ناظم السادات ارسنجان   پیش دبستانی کلاس 101 - سبز-خانم معتمدی
عالی بود به بچه‌ها خیلی خوش گذشت ممنون از خانم معتمدی عزیر
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 14:2
علی نطاق   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
ممنونیم و باز هم ممنون از تمامی زحمات شما
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 11:52
پارسا مستقیمی   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
ممنون.از بابت عکسها و برنامه های خوبی که تدارک میبینید🎉🎉🎉
سه‏ شنبه 1396/11/03 ، ساعت 22:26
سید امیر حسین شاه نعمتی   پیش دبستانی کلاس 105 - نارنجی - خانم زارع
فوق العاده است برنامه های شادتون🙏🙏🌸🌸🌸🌸
سه‏ شنبه 1396/11/03 ، ساعت 18:11
سیده شینا حسینی   پیش دبستانی کلاس 104 - زرد - خانم آرمین
به بچه ها خيـــــــلي خوش گذشته بود ممنون از شما بابتِ خاطره هايِ قشنگي كه ميسازيد براشون
سه‏ شنبه 1396/11/03 ، ساعت 12:49
آرنیکا اسلامی زاده   پیش دبستانی کلاس 102 - قرمز - خانم مبشر
ممنون بابت تمام زحماتتون
دو شنبه 1396/11/02 ، ساعت 19:43
حلما آرامی   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
خیلی عالی
چهار شنبه 1396/10/27 ، ساعت 14:29
آیناز محمدی   پیش دبستانی کلاس 104 - زرد - خانم آرمین
با سلام و خسته نباشید اگر امکان دارد از کلاس خانم آرمین عکس بزارید
دو شنبه 1396/10/18 ، ساعت 11:36
زهراسادات مجلسی   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
مرسی بابت عکسای زیبا🌹
جمعه 1396/10/15 ، ساعت 13:59
آرتا زرین   پیش دبستانی کلاس 110 - سبز - خانم پناهی
ممنون، به بچه ها خیلی خوش گذشته بود
شنبه 1396/10/09 ، ساعت 11:25
سید یوسف قیومی   پیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
چه زیبا .... از دیدن تصاویر شادی بچه ها لذت بردیم
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 22:11
هلیا فرازی فرد   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
خیلی عالی با سلیقه ممنون و متشکر
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 21:59
امیر علی روح افزا علی آبادی   پیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
خیلی ممنون بابت تمام زحماتتون
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 20:39
طاها غلامحسین پور   پیش دبستانی کلاس 107 - قرمز - خانم کیانی
با عرض سلام و خسته نباشید دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدین همچی عالی وزیبا بود ممنون
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 16:12
امیر حسین پاکدل   پیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
سلام .واقعا عالی بود همه چیز خیلی باسلیقه و زیبا بود دست همگی درد نکنه زحمت کشیدید 👏👏👏
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 15:9
کیاشا ضیایی   پیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
دستتون درد نکنه
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 14:46
آرتین زارعی   پیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
سپاس و خسته نباشید
جمعه 1396/10/08 ، ساعت 2:28
طاهره زارع   مسئول و پشتیبان سایت و معاون فناوری پیش دبستانی
عکس دسته جمعی یلدا اخر سال خدمتتون ارائه میشه این ها عکس های تصادفی از جشن بچه هاست
پنج شنبه 1396/10/07 ، ساعت 10:38
طاهره زارع   مسئول و پشتیبان سایت و معاون فناوری پیش دبستانی
سلام به اولیاء عزیز در مورد کیفیت عکس ها اگر با کامپیوتر باز شه کیفیت را متوجه می شید.ممنون
پنج شنبه 1396/10/07 ، ساعت 10:37
لیانا کوهی   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
مرسي از جشنهاي خوبتون، كاش از هر كلاس يك عكس دسته جمعي با كيفيت ميذاشتين،اينطوري تك تك بچه ها عكس دارن...
پنج شنبه 1396/10/07 ، ساعت 10:5
تسنیم شایسته نیا   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
ممنون بابت زحمتهايي ك ميكشيد🌺🌺🌺
چهار شنبه 1396/10/06 ، ساعت 22:42
ثنا صف رو   پیش دبستانی کلاس 103 - آبی - خانم رحیمی
سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان.
ممنون میشم اگه کیفیت عکس ها بالاتر باشه.
سه‏ شنبه 1396/10/05 ، ساعت 14:32