اسامی نوآموزان پذیرفته شده در پایه اول دبستان
سال تحصیلی 97-98
پذیرش نوآموزانی که اسامی آن ها اعلام نشده است، منوط به شرکت در آزمون مصاحبه می باشد که متعاقبا اعلام می گردد.
(بدون خط - ) مثال:2301687691