صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مرضیه پناهی
مربی مربی پسران - کلاس سبز پیش دبستانی
22 ساعت پیش

#اعتماد_بنفس

سپردن کارهای کوچک و ساده به
فرزندان سبب می شود فرزندان
بر حسب توانمندی خود با افراد
خانواده همکاری کنند و از این
امر رضایت داشته باشند.

داشتن رضایت خاطر از انجام
کارهای ساده باعث شکل گیری
اعتماد به نفس در آنها شده
و آنها را در قبال پذیرش
مسئولیت ها و وظایف بیشتر
آماده تر می کند.

مرضیه پناهی
مربی مربی پسران - کلاس سبز پیش دبستانی
22 ساعت پیش

به فرزندانتان بگویید" دوستت دارم" ....
بگویید "عاشقش هستید"
او خودش متوجه آن نمی‌شود.

عشق مامان کیه ؟
عزیز مامان کیه ؟
می‌دونی من خیلی دوستت دارم.
من عاشق این دخترم.
من به این دختر گلی افتخار می‌کنم.

وقتی این حرفهای خوشگل را به فرزندتان می‌گویید؛ او خوشحال میشه، ذوق می‌کنه، می‌خنده و...
و باعث ایجاد صمیمیت عاطفی بین فرزند با پدرومادر میشه، که برای زمان نوجوانیش لازمه.

او یاد میگیرد در بیرون از خانه به دنبال محبت ‌نگردد و عشق را داخل خانه جستجو کند

وقتی فرزندمان را در کودکی از محبت سیراب کنیم، در نوجوانی با یک دوستت دارم دلش نمیلرزد...

مرضیه پناهی
مربی مربی پسران - کلاس سبز پیش دبستانی
22 ساعت پیش

بازی کردن درکودکان،نه تنهانقش پیشگیری ازاختلالات رفتاری رادارد،بلکه میتواند نقش درمانی نیز ایفا کند.بازی کردن راحت ‌ترین روش بیان احساساتی ماننداضطراب،ترس،حتی آرزوهابرای کودک است

مرضیه پناهی
مربی مربی پسران - کلاس سبز پیش دبستانی
22 ساعت پیش

انيشتن معتقد است"ديوانگى از نظر من زمانيست كه كارى تكرارى انجام دهيد به اميد آنكه روزى نتيجه متفاوت بگيريد."

تا بحال چند بار بر سر فرزندتان داد زديد به اميد آنكه روزى فرزند حرف گوش كنى داشته باشيد؟
چقدر نصيحت كرده ايد به اميد روزى كه فرزندتان يا(همسرتان) حرف شما را گوش دهد؟
چقدر غر زده ايد به اميد روزى كه صداى شما شنيده شود؟
چقدر كتك زده ايد شايد روزى كه فرزند صالحى پرورش دهيد؟
چند بار يك كار اشتباه را انجام داده ايد؟

فراموش نكنيد بار اول اشتباه است و هر انسانى اشتباه ميكند، اما تكرار مكرر اشتباه را چه بناميم؟

مرضیه پناهی
مربی مربی پسران - کلاس سبز پیش دبستانی
22 ساعت پیش

#فرزند_دوم

زمانى كه فرزند دوم شما بدنيا مى آيد، فرزند اولتان او را مسبب رفتار شما خواهد دانست.
اگر نتوانيد بعد از زايمان درحاليكه خسته و گاهى افسرده هستيد رفتار درست و مهربانانه ايى با فرزند اولتان داشته باشيد او نوزاد را مسبب خواهد دانست و سعى ميكند با زدن فشار دادن گاز گرفتن بيدار كردن و... به نوزادتان آسيب برساند.
بنابراين بايد بيشتر از هميشه مراقب رفتارتان با فرزند بزرگتان باشيد.

ادامه مطالب...