اسامي پذيرفته شدگان نوآموز پسر پيش دبستاني امام رضا (ع) اسامي پذيرفته شدگان نوآموز دختر پيش دبستاني امام رضا (ع)

اسامي ذخیره شدگان نوآموز پسر پيش دبستاني امام رضا (ع) اسامي ذخیره شدگان نوآموز دختر پيش دبستاني امام رضا (ع)

با سلام و احترام؛
ضمن پوزش از آن دسته اولياء محترمي كه به دليل محدوديت ظرفيت آموزشي توفيق خدمتگزاري به فرزندشان در اين مجتمع فراهم نگرديده است؛ به اطلاع كساني كه اسامي فرزندشان به عنوان پذيرفته شده اعلام شده است مي رساند، كه جهت انجام مقدمات و بيان شرايط و همچنين ثبت نام قطعي مي بايست بر اساس جدول زير رأس ساعت روزهاي ذكر شده به مجتمع مراجعه فرمايند.

نو آموزان پسر
ردیف شماره ردیف قبولی تاریخ مراجعه ساعت مراجعه
  1 50 - 1   چهارشنبه 7 خرداد 93   7:30 صبح
  2 110 - 51   پنجشنبه 8 خرداد 93   7:30 صبح

نو آموزان دختر
ردیف شماره ردیف قبولی تاریخ مراجعه ساعت مراجعه
  1 55 - 1   شنبه  10 خرداد 93   7:30 صبح
  2 100 - 56   یکشنبه  11 خرداد 93   7:30 صبح

مدارك لازم و مراحل ثبت نام:
1) مرحله ثبت نام اداري با همراه داشتن مدارك زير:
    الف- اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه نوآموز يك برگ
    ب- تصوير كارت واكسيناسيون
    ج- پوشه روغني يك عدد (پسران آبي، دختران صورتي)
    د- تكميل فرم عهدنامه
    ه- عكس 4*3، چهار قطعه (دختران با مقنعه)
    و- تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر هر كدام يك برگ

 2) مرحله تعيين تكليف اياب و ذهاب نوآموز:
    الف- مراجعه به واحد سرويس و تكميل فرم هاي مربوطه.

 3) مرحله پرداخت شهريه
     الف- واريز مبلغ 7.000.000 ريال به حساب 93/620 بانك سپه شعبه شهيد رجائي، واقع در فرهنگ شهر به نام دبستان امام رضا (ع) و تحويل فيش، يا واريز از طريق كارتخوان همراه با تحويل يك قطعه چك به مبلغ 4.000.000 ريال
    تبصره 1: مبلغ اعلام شده به عنوان شهريه سال تحصيلي 94-93 به صورت علي الحساب بوده و پس از تعيين نرخ قطعي از سوي اداره آموزش و پرورش تسويه حساب خواهد شد.
    تبصره 2: ثبت نام حداكثر تا تاريخ 11 خرداد 93 مي باشد.
    تبصره 3: عدم مراجعه به موقع انصراف تلقي مي شود.
    تبصره 4: چك از بانك هاي شهرستان ها و صندوق هاي قرض الحسنه پذيرفته نمي شود.

 4) مرحله تكميل و تحويل پرونده تحصيلي:
   
الف- مراجعه به دبيرخانه و تحويل مدارك و انجام ثبت نام قطعي.