زهره آزادیمعاون فناوری و مسئول و پشتیبان سایت - پیش دبستانی
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
پرسش و پاسخ
خانم فتحی عزیز، برنامه کلاسی دیانا خانم رو چک کنید، یک روز که فوق برنامه دارن همون ساعت تشریف بیارید مدرسه و با مربی صحبت کنید و با هماهنگی معاونین برنامه ریزی کنید .