هستی ظفرآبادی - اول دبستان دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
هستی ظفرآبادیاول دبستان دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 101 | اول
افتخارات:
96-97
برگزیدگان رشته حفظ عمومی قرآن کریم (مرحله آموزشگاه)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!