ستایش تنها - اول دبستان دخترانه،کلاس 103 شعبه 3
ستایش تنهااول دبستان دخترانه،کلاس 103 شعبه 3
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!