امیر علی روح افزا علی آبادیپیش دبستانی کلاس 109 - بنفش - خانم مرادی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 109 | پیش دبستانی
افتخارات:
96-97
برگزیدگان مسابقه دومینو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!