امیر علی روح افزا علی آبادیدوم پسرانه،کلاس 204 شعبه نرگس 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 204 | دوم
97-98
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!