آرنیکا اسلامی زادهپیش دبستانی کلاس 102 - قرمز - خانم مبشر
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 102 | پیش دبستانی
افتخارات:
96-97
برگزیدگان مسابقه دومینو
96-97
برگزیدگان المپیاد کامپیوتر مرحله آموزشگاه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!