تارا افشاریاندانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 103 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
96-97
چشم بسته هم میشود راه رفت و زمین نخورد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگردستت درست خداباشد..
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!