آوین اسماعیلیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 101 | پیش دبستانی
افتخارات:
96-97
برگزیدگان مسابقه دومینو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!