نارسيس  ذاكري نيا - معاون پسران پیش دبستانی
نارسيس ذاكري نيامعاون پسران پیش دبستانی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!