اطلاعیه: زمان برگزاری مسابقات قرآن ، عترت و کتابخوانی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/10/05، ساعت 13:32
0 291

زمان برگزاری مسابقات قرآن ، عترت وکتابخوانی اول بهمن ماه می باشد.

ضمنا زمان برگزاری مسابقات حفظ جزء 30 قرآن کریم در اسفند ماه می باشد.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...