افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
دانش آموزان ممتاز و موفق آبانماه- پایه نهم
ستارگان مدرسه