جشن افتخارآموزشی، برترین های نیمسال اول (کسب معدل 20) کیانا عباسی نهم دخترانه،کلاس 902 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
صبا شعله   هفتم دخترانه،کلاس 703 شعبه 3
آفرین کیانا جان
چهار شنبه 1398/03/01 ، ساعت 14:27