سیدهانیه ساداتی - نهم دخترانه،کلاس 93 شعبه 3
سیدهانیه ساداتینهم دخترانه،کلاس 93 شعبه 3
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 93 | نهم
95-96
کلاس 803 | هشتم
94-95
کلاس 73 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق آبانماه- پایه نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!