اتنا حسینینهم دخترانه،کلاس 94 شعبه 4
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 94 | نهم
95-96
کلاس 804 | هشتم
94-95
کلاس 72 | هفتم
افتخارات:
96-97
المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق آبانماه- پایه نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تالار گفت و گو
موفق باشید