پرنیان اسدی - نهم دخترانه،کلاس 91 شعبه 1
پرنیان اسدینهم دخترانه،کلاس 91 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق آبانماه- پایه نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!