ملیکا چوبینینهم دخترانه،کلاس 902 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 902 | نهم
96-97
کلاس 82 | هشتم
95-96
کلاس 702 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های 8/4
بابا ماشالله درس خونا مختون معيوب نشه