ملیکا چوبینیهشتم دخترانه،کلاس 82 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 82 | هشتم
95-96
کلاس 702 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های 8/4
بابا ماشالله درس خونا مختون معيوب نشه