کیمیا افتخاری کاظم آبادینهم دخترانه،کلاس 903 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 903 | نهم
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه هاى باحال هشت يك و چهار
شوخی هم ندارم حتی یه ذره