کیمیا افتخاری کاظم آبادیهشتم دخترانه،کلاس 81 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
افتخارات:
96-97
کسب رتبه برتر در قرائت و حفظ عمومی
96-97
دانش آموزان قرآنی در رشته حفظ
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه هاى باحال هشت يك و چهار
شوخی هم ندارم حتی یه ذره