هستی صنایعهشتم دخترانه،کلاس 82 شعبه 2
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 82 | هشتم
95-96
کلاس 702 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!