آرمیتا محصولی هفتم دخترانه،کلاس 73 شعبه 3
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 73 | هفتم
افتخارات:
96-97
کسب مقام سوم تنیس روی میز
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!