غزل صیادیهفتم دخترانه،کلاس 71 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 71 | هفتم
افتخارات:
96-97
کسب رتبه برتر در رشته مفاهم
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
دانش آموزان قرآنی در رشته مفاهیم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
اکیپ sf
سلام برمبچ