صفورا مرادیهفتم دخترانه،کلاس 73 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 73 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
فعالان نماز
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار: