هستی شریفینهم دخترانه،کلاس 904 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 904 | نهم
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه هاى باحال هشت يك و چهار
غمگين نشو عزيزم 😧😧😧هر وقت خواستى باهم حرف ميزنيم 🙃🙃🙃🙃
اكيپ هشت يك
چون گروه قبليمون به اسم هفتم بود گروه جديد ساختم براتون
کیا خسته شدن
خزززززززرى از چى خسته شدى😑😑😑😑😑😑😉😉😉😉😉
بچه هاى هفتم يك
به به پس از یک سال انتظار