هستی شریفیهشتم دخترانه،کلاس 81 شعبه 1
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
افتخارات:
96-97
المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه هاى باحال هشت يك و چهار
غمگين نشو عزيزم 😧😧😧هر وقت خواستى باهم حرف ميزنيم 🙃🙃🙃🙃
اكيپ هشت يك
چون گروه قبليمون به اسم هفتم بود گروه جديد ساختم براتون
کیا خسته شدن
خزززززززرى از چى خسته شدى😑😑😑😑😑😑😉😉😉😉😉
بچه هاى هفتم يك
به به پس از یک سال انتظار