نسترن یوسفیهشتم دخترانه،کلاس 83 شعبه 3
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 83 | هشتم
95-96
کلاس 702 | هفتم
افتخارات:
96-97
کسب رتبه برتر در رشته صحیفه سجادیه
96-97
دانش آموزان قرآنی در رشته قرائت
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!