نسترن یوسفینهم دخترانه،کلاس 902 شعبه 2
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 902 | نهم
96-97
کلاس 83 | هشتم
95-96
کلاس 702 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!