زهرا فضلی هفتم دخترانه،کلاس 71 شعبه 1
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 71 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!