آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 30 مهرماه 97
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/08/02 ، ساعت 9:16
800 0

 

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 30 مهرماه 97
♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass41: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l9321ieyrb6p

rpclass42: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/linjuyestc55

rpclass43: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lijxz6j9650l

rpclass51: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lzxm0wt33y1c

rpclass52: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lk73m3b276dn

rpclass53: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l3f4hympn715

rpclass61: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ldkgnp6w71iy

rpclass62: http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lk3cxfxpnnnf

rpclass63:  http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lksvhen7ntpe

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...