اطلاعیه: نامگذاری روزهای هفته فناوری و پژوهش
تاریخ ثبت: يک شنبه 1397/09/25، ساعت 11:59
0 648

شنبه : پژوهش ، فناوری ، مدرسه و دانشگاه 

یکشنبه: پژوهش ، فناوری ، رسانه

دوشنبه: پژوهش ، فناوری و چالش های ملی

سه شنبه :پژوهش ، فناوری ، علوم انسانی و هنر 

چهارشنبه: پژوهش ، فناوری و تعاملات بین المللی

پنج شنبه : پژوهش ، فناوری و مسئولیت های اجتماعی

جمعه : پژوهش ، فناوری ، مدرسه ، حوزه و دانشگاه

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...