آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 28 آذر ماه 97
تاریخ ثبت: شنبه 1397/10/01، ساعت 13:58
0 565

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 28 آذر ماه 97
♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass71http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lbyu98jmq08u
rpclass72http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l06noy2sp883
rpclass73http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l4hnjkd2nmeh
rpclass81http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lsohchm1whl6
rpclass82http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lbrwgktp4w7n
rpclass83http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ldmhscyuxppn
rpclass91http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lp89b17kuuqm
rpclass92http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ln6epd85plr6
rpclass93http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lqvtj9r0qwwq
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...