آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 6 بهمن ماه 97
تاریخ ثبت: يک شنبه 1397/11/21 ، ساعت 11:21
0 380

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 6 بهمن ماه 97

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass11http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lqczbrb6o6l7/
rpclass12http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lq9n90hqkmld/
rpclass13http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lkjf6vytiqpy/
rpclass21http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lio7ikrw6nyw
rpclass22http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lhny5i5nc880/
rpclass23http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lhr5br5qrsmq/
rpclass31http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lvszkdf82z6n
rpclass32http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lsbpcaid9ql3/
rpclass33http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l6o00p34c60p
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...