آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 10 بهمن ماه 97
تاریخ ثبت: يک شنبه 1397/11/21 ، ساعت 11:27
0 392

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 10 بهمن ماه 97

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass71http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lp9twwjmxs5f/
rpclass72http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lppgi8bcxuyb/
rpclass73اردوی بوشهر
rpclass81برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass82http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lz6gkzgwqp9n/
rpclass83اردوی بوشهر
rpclass91http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l5c8u3c4k02e/
rpclass92برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass93اردوی بوشهر
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...