آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 13 بهمن ماه 97
تاریخ ثبت: شنبه 1397/11/27 ، ساعت 10:30
0 328

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 13 بهمن ماه 97

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass11http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l5ydovuj8erv/
rpclass12http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lzp8d669x4me/
rpclass13http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lgywlcqsui9a/
rpclass21http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ly55mo937ku8/
rpclass22برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass23http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l0sjw8bo2um8/
rpclass31http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ltd7rw4nlwyi/
rpclass32http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ln0n7vgjo3jd/
rpclass33http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lwcej3342xpy
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...