آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 15 بهمن ماه 97
تاریخ ثبت: شنبه 1397/11/27 ، ساعت 10:31
0 376

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 15 بهمن ماه 97

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass41http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lpwji1phufvh/
rpclass42http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lglekdwde62z/
rpclass43http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ly7uqrzcllb2/
rpclass51http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l7cmmsyigsqi
rpclass52http://acsrv1.emamrezaschool.ir/laxva1ggq6jg
rpclass53http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l7cb9sh0te5v/
rpclass61http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lqg3fztkhr88/
rpclass62برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass63http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lb5umrffa2jp
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...