جدیدترین 
نمونه ای از تکالیف الکترونیک لطفا از اینجا دانلود کنید
دو شنبه 1395/08/17 ، ساعت 9:15
نمونه محتواهای تولید شده با ترفندهای متنوع در دروس مختلف لطفا از اینجا دانلود کنید
دو شنبه 1395/08/17 ، ساعت 9:13
فیلم آموزشی ریاضی احتمال آقای حیدری (کلاس نهم) لطفا از اینجا دانلود کنید
دو شنبه 1395/08/17 ، ساعت 9:8
قدرت Activeinspire دوستای خوبم شما در این ویدیو می تونید  نمونه هایی از توانمندی های نرم ...
چهار شنبه 1395/08/12 ، ساعت 5:27
فیلم آموزشی الگوریتم غربال آقای رستمی (کلاس هشتم) لطفا از اینجا دانلود کنید
دو شنبه 1395/08/10 ، ساعت 11:51
فیلم آموزشی magic ink بچه ها لطفا از اینجا دانلود کنید
شنبه 1395/08/08 ، ساعت 13:26
فیلم آموزشی Shape  
شنبه 1395/08/08 ، ساعت 10:49
نمونه محتواهای تولید شده با ترفندهای متنوع در دروس مختلف
دو شنبه 1395/08/17 ، ساعت 9:13
توجه: فقط اعضای سایت قابلیت مشاهده این پیام را دارند.برای ورود به سیستم کلیک کنید...
علی مهریار   نهم پسرانه،کلاس 205 شعبه 6
خیلی ممنون
دو شنبه 1395/09/08 ، ساعت 9:37