آموزش: جدول ساعتی حضور اولیا برای دیدار با دبیران
تاریخ ثبت: شنبه 1396/08/27 ، ساعت 17:22
1032 0

جدول ساعتی حضور اولیا برای دیدار با دبیران ، از همه عزیزان تقاضا داریم طبق جدول برای دیدار با دبیران دروس مختلف حاضر بشن تا نظم جلسه بهتر باشه. 

ولی گرامی دانش آموز                                       

با سلام و احترام، پیرو اعلام قبلی درتقویم اجرایی سال تحصیلی ، بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین جلسه ی دیدار با دبیران روزهای دوشنبه 8/29 ،سه شنبه 8/30 و چهارشنبه 96/9/1 از ساعت 3 تا 5 عصر طبق جدول زیر در محل مدرسه برگزار می گردد. خواهشمند است با توجه به محدودیت وقت دبیران ترتیبی اتخاذ فرمایید که در موعد مقرر برای دیدار با ایشان در مدرسه حضور پیدا کنید.  ضمناً برای نظم بخشیدن به برنامه ی دیدار ، جدول ساعت ملاقات با دبیر به ازای هر کلاس با دبیران دروس مختلف،در زیر که تقاضا داریم مطابق با آن در اتاق مشخص شده حضور به هم رسانید.

 

پایه و شعبه

روز حضور

تاریخ

هفتم یک

دوشنبه

29 آبان ماه

هفتم دو

دوشنبه

29 آبان ماه

هشتم یک

دوشنبه

29 آبان ماه

نهم یک

دوشنبه

29 آبان ماه

نهم دو

دوشنبه

29 آبان ماه

هفتم پنج

سه شنبه

30 آبان ماه

هشتم سه

سه شنبه

30 آبان ماه

هشتم چهار

سه شنبه

30 آبان ماه

نهم پنج

سه شنبه

30 آبان ماه

نهم شش

سه شنبه

30 آبان ماه

هفتم سه

چهارشنبه

1 آذر ماه

هفتم چهار

چهارشنبه

1 آذر ماه

هشتم دو

چهارشنبه

1 آذر ماه

نهم سه

چهارشنبه

1 آذر ماه

نهم چهار

چهارشنبه

1 آذر ماه

 

توجه : جناب آقای محبوبی دبیر محترم زبان انگلیسی روز چهارشنبه امکان حضور ندارند.

         جناب آقای بُردویی دبیر محترم زبان انگلیسی روز سه شنبه امکان حضور ندارند.

         جناب آقای دهقان دبیر محترم هنر روز سه شنبه امکان حضور ندارند.

 

 


 

جدول دیدار اولیا با دبیران گروه A

دوشنبه 96/8/29

             ساعت

کلاس

3:20 - 3

3:40 – 3:20

4 – 3:40

4:20 - 4

4:40 – 4:20

5 – 4:40

هفتم یک

سایر دروس

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

ریاضی

هفتم دو

علوم

فارسی

سایر دروس

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

هشتم یک

سایر دروس

علوم

فارسی

ریاضی

سایر دروس

سایر دروس

نهم یک

فارسی

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

سایر دروس

نهم دو

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

 


 

جدول دیدار اولیا با دبیران گروه B

چهارشنبه 96/9/1

             ساعت

کلاس

3:20 - 3

3:40 – 3:20

4 – 3:40

4:20 - 4

4:40 – 4:20

5 – 4:40

هفتم سه

سایر دروس

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

ریاضی

هفتم چهار

علوم

فارسی

سایر دروس

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

هشتم دو

سایر دروس

علوم

فارسی

ریاضی

سایر دروس

سایر دروس

نهم سه

فارسی

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

سایر دروس

نهم چهار

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

 

 


 

جدول دیدار اولیا با دبیران گروه C

سه شنبه 96/8/30

             ساعت

کلاس

3:20 - 3

3:40 – 3:20

4 – 3:40

4:20 - 4

4:40 – 4:20

5 – 4:40

هفتم پنج

سایر دروس

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

ریاضی

هشتم سه

علوم

فارسی

سایر دروس

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

هشتم چهار

سایر دروس

علوم

فارسی

ریاضی

سایر دروس

سایر دروس

نهم پنج

فارسی

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

سایر دروس

نهم شش

سایر دروس

ریاضی

سایر دروس

علوم

فارسی

سایر دروس

 

 

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...