آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
ساسان ریاستیان
معاون گروه دبیرستان پسرانه
سید محمد حسن امانت
مدیریت دوره اول متوسطه دبیرستان پسرانه
محمد حسن دانشمند
معاونت آموزشی دبیرستان پسرانه معاونت آموزشی
علیرضا اسدی
معاون دبیرستان پسرانه معاون
علی عالی
معاون دبیرستان پسرانه معاون
سید میثم آرزومندان
معاون پایه هشتم دبیرستان پسرانه
عبدالحمید رمضانی
معاون اجرایی دبیرستان پسرانه
مهدی سراداری
معاون فرهنگی دبیرستان پسرانه معاون فرهنگی
مصطفی مشکل گشا
معاونت پایه هشتم دبیرستان پسرانه فوق لیسانس معاونت پایه هشتم
جعفر سراج
معاون فناوری دبیرستان پسرانه کارشناسی مهندسی نرم افزار معاون فناوری
محمد حسن فضلی
مشاور مذهبی و امام جماعت مدرسه دبیرستان پسرانه
مهرزاد قنبری
دبیرستان پسرانه
مریم جعفری نژاد
دبیرستان پسرانه
حامد کشاورز
مربی پرورشی دبیرستان پسرانه مربی پرورشی
رحمان قنبری
مشاور دبیرستان پسرانه فوق لیسانس
وحید حمزه زاد
مشاوره دبیرستان پسرانه
عبدالحسین حائری
دبیرستان پسرانه
لیلا لشنی
مشاور دبیرستان پسرانه کارشناسی ارشد مشاوره
سالار دهقان
دبیرستان پسرانه
ابراهیم میکاییلی
معاونت زبان انگلیسی دبیرستان پسرانه لیسانس