آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
محمد حسن دانشمند
مدیریت دوره اول متوسطه دبیرستان پسرانه مدیریت دوره اول متوسطه
علیرضا اسدی
مدیر پایه نهم دبیرستان پسرانه معاون
علی عالی
مدیر پایه هفتم دبیرستان پسرانه معاون
سید میثم آرزومندان
مدیر پایه هشتم دبیرستان پسرانه
مهدی سراداری
معاون فرهنگی دبیرستان پسرانه معاون فرهنگی
ساسان ریاستیان
معاون گروه دبیرستان پسرانه
عبدالحمید رمضانی
معاون اجرایی دبیرستان پسرانه
مصطفی مشکل گشا
مربی بهداشت دبیرستان پسرانه فوق لیسانس معاونت پایه هشتم
جعفر سراج
معاون هوشمند سازی دبیرستان پسرانه کارشناسی مهندسی نرم افزار معاون فناوری
حامد کشاورز
مربی پرورشی دبیرستان پسرانه مربی پرورشی
محمد حسن فضلی
مشاور مذهبی و امام جماعت مدرسه دبیرستان پسرانه
مهرزاد قنبری
دبیر تربیت بدنی دبیرستان پسرانه
مریم جعفری نژاد
امور اداری دبیرستان پسرانه لیسانس کامپیوتر
وحید حمزه زاد
مشاوره دبیرستان پسرانه
رحمان قنبری
مشاور دبیرستان پسرانه فوق لیسانس
عبدالحسین حائری
دبیرستان پسرانه
لیلا لشنی
مشاور دبیرستان پسرانه کارشناسی ارشد مشاوره
سالار دهقان
دبیرستان پسرانه
سجاد صفری
دبیرستان پسرانه
فاطمه اشرافی
دبیرستان پسرانه
سعید امین دین
* کارشناسی ارشد کامپیوتر کارشناس شبکه و هوشمند سازی
علیرضا رضائی
معاون آموزشی دبیرستان پسرانه فوق لیسانس
مجید مصلایی
مسول سرویس پیش دبستانی و دبیرستان دبیرستان پسرانه