آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
محمد حسن دانشمند
مدیریت دوره اول متوسطه متوسطه اول پسرانه مدیریت دوره اول متوسطه
علیرضا اسدی
مدیر پایه نهم متوسطه اول پسرانه معاون
علی عالی
مدیر پایه هفتم متوسطه اول پسرانه معاون
سید میثم آرزومندان
مدیر پایه هشتم متوسطه اول پسرانه
مهدی سراداری
معاون فرهنگی متوسطه اول پسرانه معاون فرهنگی
ساسان ریاستیان
معاون گروه متوسطه اول پسرانه
عبدالحمید رمضانی
معاون اجرایی متوسطه اول پسرانه
مصطفی مشکل گشا
کارشناس فناوری - بهداشت متوسطه اول پسرانه فوق لیسانس معاونت پایه هشتم
ثمینه سلیمی
رییس انجمن اولیا و مربیان متوسطه اول پسرانه
جعفر سراج
معاون هوشمند سازی متوسطه اول پسرانه کارشناسی مهندسی نرم افزار معاون فناوری
حامد کشاورز
مربی پرورشی متوسطه اول پسرانه مربی پرورشی
محمد حسن فضلی
مشاور مذهبی و امام جماعت مدرسه متوسطه اول پسرانه
مهرزاد قنبری
دبیر تربیت بدنی متوسطه اول پسرانه
مریم جعفری نژاد
امور اداری متوسطه اول پسرانه لیسانس کامپیوتر
وحید حمزه زاد
مشاوره متوسطه اول پسرانه
رحمان قنبری
مشاور متوسطه اول پسرانه فوق لیسانس
عبدالحسین حائری
متوسطه اول پسرانه
لیلا لشنی
مشاور متوسطه اول پسرانه کارشناسی ارشد مشاوره
سالار دهقان
متوسطه اول پسرانه
سجاد صفری
متوسطه اول پسرانه
فاطمه اشرافی
متوسطه اول پسرانه
سعید امین دین
کارشناس شبکه ، هوشمند سازی و مسئول کتابخانه متوسطه دوم پسرانه کارشناسی ارشد کامپیوتر کارشناس شبکه و هوشمند سازی
علیرضا رضائی
معاون آموزشی متوسطه اول پسرانه فوق لیسانس
مجید مصلایی
مسول سرویس پیش دبستانی و دبیرستان متوسطه اول پسرانه