صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
جعفر سراج
معاون هوشمند سازی - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1396/12/19 ، ساعت 9:49

مزایای آموزش مجازی

جعفر سراج
معاون هوشمند سازی - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1396/12/19 ، ساعت 9:18

مدرسه هوشمند 

یکی از ویژگی های برجسته مدرسه هوشمند ، برنامه ریزی برای Fitness دانش آموزان و پرورش بعد فیزیکی آنان می باشد ... در دوره اول متوسطه امام رضا (ع) این امر محقق شده است ...

جعفر سراج
معاون هوشمند سازی - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1396/12/19 ، ساعت 9:9

جشنواره تولید محتوا

در این جشنواره آثار تولید محتوای دانش آموزان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و به سه اثر برگزیده در هر پایه جوایزی اهدا می گردد.