صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سجاد محبوبی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/08/23 ، ساعت 6:40

,Hi dear students

.It's about 3 rules that can help you improve your English

 

سجاد محبوبی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
پنج شنبه 1397/08/17 ، ساعت 8:45

,Hi

...(.Dedicated to dear Imam Reza (a.s

سیّد محمّد رضا قوّت   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
ممنون
پنج شنبه 1397/08/24 ، ساعت 14:29
سجاد محبوبی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1397/07/28 ، ساعت 23:2

,Hi dear 8th graders

.Here is the song of "The Countries of the World" for Asia

متین مصلائی   هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
ممنون
دو شنبه 1397/08/14 ، ساعت 16:48
بابک بن شمس   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
Thanks alot
پنج شنبه 1397/08/10 ، ساعت 21:20
امیر محمد تقدم   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
مرسی
دو شنبه 1397/08/07 ، ساعت 17:21