صفحه شخصی دبیر
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده دبیر های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
هادی پیروزان
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1399/02/17، ساعت 15:17

با سلام خدمت عزیزان دانش آموز پایه هفتم

فایل آموزش درس 24 پیوست شده است

هادی پیروزان
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1399/02/17، ساعت 15:7

با سلام خدمت عزیزان دانش آموز پایه هشتم

فایل آموزش درس 24 پیوست شده است

محمود صلح جو
دبیر - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1399/02/15، ساعت 20:47
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
هادی پیروزان
دبیر - متوسطه اول پسرانه
سه شنبه 1399/02/09، ساعت 14:9

سوالات درس 21 و 22 مطالعات هفتم

هادی پیروزان
دبیر - متوسطه اول پسرانه
سه شنبه 1399/02/09، ساعت 14:5

سوالات درس 20 و 21 مطالعات هشتم