صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مریم زارع مهذبیه
دبیر کامپیوتر متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1396/11/15 ، ساعت 9:57

کلیپ داوری جشنواره تولید محتوا

سجاد محبوبی
دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول پسرانه
جمعه 1396/10/29 ، ساعت 22:36

,Hi 7th graders

 

!It's "Clothes Vocabulary" for you

مریم زارع مهذبیه
دبیر کامپیوتر متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1396/10/25 ، ساعت 12:28

تعداد محتواهای دانش آموزی تولید شده در نیم سال 97-96

مجتمع امام رضا (ع) - متوسطه اول

مریم زارع مهذبیه
دبیر کامپیوتر متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1396/10/25 ، ساعت 12:26

تعداد محتواهای استفاده شده توسط دبیران در نیم سال 97-96

مجتمع امام رضا (ع)- متوسطه اول

مریم زارع مهذبیه
دبیر کامپیوتر متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1396/10/25 ، ساعت 12:23

چطور یه محتوای خوب بسازیمcool

ادامه مطالب...