جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی مهر و آبان ماه محمد امین جعفرپور هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیر حسین جلیلی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
تبریک به تو دوست مهربان
شنبه 1397/09/24 ، ساعت 10:29