جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی مهر و آبان ماه فرهام شکوهی نهم پسرانه،کلاس 91 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
علی دیور موسوی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
افرین
يک شنبه 1397/10/09 ، ساعت 23:14